Legat


Bestyrelsen i DKKS har besluttet at genindføre

REJSELEGATER

til yngre læger med tilknytning til det karkirurgiske speciale.Puljen er på 30.000 kr. årligt, og der uddeles legatportioner à max. 3000 kr./ansøgning. Hver ansøger kan max. modtage 2 legatportioner/år. 

Alle yngre læger med tilknytning til karkirurgien kan komme i betragtning. I- og HU-læger skal være medlemmer af DKKS på ansøgningstidspunktet.


Legat-puljen åbnes hvert år i Juli mdr. og uddeles efter ”først til mølle”-princippet iht. nedenstående prioriterede uddelingskriterier:


  1. Studieophold.
  2. Videnskabelig præsentation (oral, abstract, poster).
  3. Specifikt kursus eller “hands-on workshop”.


Det er ikke muligt at søge legatet til fx. kongresdeltagelse uden samtidig præsentation.

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men en MOTIVERET ANSØGNING fremsendes til bestyrelsens formand samt sekretær (info@karkirurgi.dk). Ansøgningen behandles på det næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter ansøgeren kontaktes.


Modtagere af rejselegat skal fremsende en rejsebeskrivelse inkl. 1-3 fotos

 (pdf. format) senest 1 måned efter rejsen med henblik på offentliggørelse

i DKKS regi (hjemmeside eller årsmøde). I forb. med modtagelsen af dette 

vil selskabet udbetale legatsummen til modtageren. 
På hjemmesiden vil det være muligt at følge med i om alle midler i indeværende år er uddelt.


REJSELEGAT, status: Der er stadig ikke-uddelte legatportioner.