Øvrige dokumenter

Kodevejl. for karkirurgiske tilstande

Vedrørende screening for abdominale aortaaneurimer

Foråret 2019

Seneste svar fra SST vedr. ansøgning om AAA screening.

Karbase, seneste årsrapport

The Danish Vascular Registry

For tidligere årsrapporter og publikationer henvises til

http://www.karbase.dk/

Brev til Lægemiddelstyrelsen vedr. klausuleret tilskud til Rivaroxaban

Efterår 2020

Der henv. til litt.gennemgang v. landets karkirurgiske professorer her.