BESTYRELSEN

jakob

Formand:

Overlæge Jacob Budtz-Lilly
Aarhus Universitetshospital
Karkirurgisk afsnit

Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Overlæge Jacob Budtz-Lilly
Aarhus Universitetshospital
Karkirurgisk afdelinge
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 -
8200 Aarhus N

jonas

Afgående formand:

Overlæge Jonas Eiberg
Rigshospitalet
Karkirurgisk klinik
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø

morten

Kasserer:

Afdelingslæge Morten Bramsen
Aalborg Universitetshospital
Karkirurgisk afdeling
Hobrovej 18-22,
9000 Aalborg

trine

Sekretær:

Afdelingslæge Trine Mejnert Jørgensen
Kolding Sygehus
Karkirurgisk afdeling
Sygehusvej 24,
6000 Kolding

saeid

Menigt medlem:

Senior Overlæge Saeid H. Shahidi 
Roskilde Universitetshospital
Karkirurgisk afsnit
Sygehusvej 6, 3. sal
4000 Roskilde

martin

Yngre medlem: 

HU-læge Martin Lawaetz
Rigshospitalet
Karkirurgisk klinik
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

allan

Revisor:

Overlæge Allan K. Hansen
Aalborg Universitetshospital
Karkirurgisk afdeling
Hobrovej 18-22,
9000 Aalborg

UDVALG OG TILLIDSHVERV

ESVS
Nikolaj Eldrup

UEMS
Nikolaj Eldrup
Nikolaj Fibiger Grøndal

ESVT
Cecilie Markvard Møller

Association of  International Vascular Surgeons
Jacob Budtz-Lilly

Vascunet
Nikolaj Eldrup

Andre tillidshverv

Uddannelsesudvalg
- Nikolaj Fibiger Grøndal (specialeudpeget formand)
- Jonas Eiberg (specialeudpeget hovedkursusleder)

- Nikolaj Fibiger Grøndal (PKL, Nord)
- Jonas Eiberg (PKL, Øst)
- Amrit Rai (Kolding)

- Bo Gottschalksen (Roskilde)/ pr 01.06.2022 Mads  Carstensen 
- Claus Seidelin (RH/Gentofte)
- Louise de la Motte  (RH)
- Judith Nielsen (OUH)
- Mogens Kjærsgaard Jensen (AUH)
- Nathalie Grootenboer (Viborg)

- Norbert Gehr (ledelsesrep. Aalborg)
- Martin Lawaetz (specialeudpeget YL)

Inspektorer
Christian Nikolaj Petersen (Nord)
Lise Fræhr (Nord)

Franz Von Jessen (Øst)
Louise de la Motte (Øst)
Amrit Rai (Syd)

Hovedkursusleder
Kim Christian Houlind

Kirurgiske specialers fællesråd
Kim Christian Houlind
Jonas Eiberg

Lægevidenskabelige selskaber
Jonas Eiberg
Trine Mejnert Jørgensen

Landsregisteret Karbase

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS