UDDANNELSE

Uddannelsen til speciallæge i karkirurgi tager i alt 6 år - 1 års introduktionsuddannelse og 5 års hoveduddannelse. Der er 7 afdelinger i landet der varetager karkirurgi. Du er altid velkommen til at rette kontakt til UAO på de respektive afdelinger, alternativt til formanden for FHUK eller repræsentanten for yngre læger i DKKS bestyrelse, hvis du er nysgerrig på yderligere. 

FORLØB

1/6

KARKIRURGISK
INTRODUKTIONSSTILLING

En karkirurgisk introduktionsstilling tager 12 måneder at gennemføre og er et krav, for at starte i hoveduddannelsen i karkirurgi. Stillingen indgår som det første år i målbeskrivelsens beskrivelse af hele den karkirugiske uddannelse.

Yderligere detaljer findes i målbeskrivelsen, senest version læses her

Der opslås ca. 12 introduktionsstillinger om året fordelt over hele landet.


Kompetencekort for introstilling i karkirurgi

5/6

KARKIRURGISK
HOVEDUDDANNELSE

Hoveduddannelsen tager 5 år og er fordelt på 2 forskellige karkirurgiske afdelinger. Der er i alt 6 forløb pr. år - 2 i øst, 2 i syd og 2 i midt/nord

Yderligere detaljer findes i målbeskrivelsen, seneste version kan læses her

Bliv klogere på specialets faglige profil nedenfor og se den karkirurgiske specialeplan her

Kompetencekort for hoveduddannelse i karkirurgi

 

Specialespecifikke kurser
Ultimo hvert år opslåes det kommende års kursusrække her på siden [Kursuslisten]. De fleste kurser afholdes kun hvert 3.år, og det er derfor vigtigt at deltage når de opslåes. Det er H-lægens eget ansvar at holde sig orienteret og ajour, samt at tilmelde sig relevante kurser.

Har du spm. til disse kurser, skal du kontakte din UAO eller hovedkursusleder ovl. Jonas Eiberg


FÆLLESKIRURGISKE KURSER

For yderligere Information samt tilmelding skrive til mailen der er tilmeldt kurset.

Traumatologi (dato tildeles)

Fælleskirurgisk teori (dato tildeles)

Fælleskirurgisk praktisk (dato tildeles)

Fælleskirurgisk praktisk (dato tildeles)

SOL Kurser

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS