KURSUSLISTEN

Listen for følgende år offentliggøres senest medio dec. året forinden. Ved spm. om specifikke kurser kan hovedkursus-leder ovl. Kim Houlind kontaktes.

OBLIGATORISKE KURSER
FOR H-LÆGER 2022

Basale endovaskulære kompetencer
Dato for kursus: Aftales individuelt mellem kursist og delkursusleder.
Sted: CAMES, Rigshospitalet
Delkursusleder: 

ESVS Basic Course in Vascular Ultrasound
Dato for kursus: 27-29/1 2022
Sted: CAMES, København

Delkursusleder: 

Program følger

Supraaortikale lidelser
Dato for kursus: 26-26/8 2022
Sted: Rigshospitalet

Kontaktperson:

ØVERIGE KURSER

ESVS Advanced Course in Vascular Ultrasound
Dato for kurset:
Sted:  Rigshospitalet, København

ESVA workshop

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS