VEJLEDNINGER

Dansk Karkirurgisk Selskab tilslutter sig iøvrigt de europæisk guidelines på det karkirurgiske område. Tryk for at blive viderehenvist til de internationale guidelines forankret i det europæiske selskab for karkirurgi, ESVS. 

kar-lit

Litteratur gennemgang  

Oktober 2020.
Ved prof. Lindholt, prof. Houlind og prof. Sillesen
Sekundær antitrombotisk profylakse mod aterotrombotiske komplikationer hos patienter med symptomatisk PAD.

vacier-kar

Landsdækkende danske retningslinjer for varicer

Retningslinjer er vurderet forældet i 2023 af SST, henvises derfor til ESVS guidelinies 2022.

carotis

Landsdækkende danske retningslinjer for carotis

5. Udgave 2022

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS