FORUM FOR HOVEDUDDANELSELÆGER I KARKIRURGI (FHUK)

Forum for hoveduddannelseslæger i karkirurgi (FHUK) er et fagligt forum, som varetager karkirurgiske hoveduddannelseslægers interesser.

FHUK blev oprettet i december 2011 og der afholdes møder min. 2 gange årligt i forbindelse med A-kurserne. Generalforsamling finder sted i forbindelse med DKKS årsmøde hvert år i Oktober.

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

Formand: Emilie Nøddeskov Eilersen (per nov 2021)
(emilie.eilersen@gmail.com) 

Næstformand: Lærke Urbak (konst. marts 2021) (laerkeurbak@gmail.com)


EVST repræsentant: Rebecca Skov (konst. marts 2023) (rebecca.andrea.conradsen.skov@regionh.dk)

YL repræsentant: Sara Schødt Riber (konst. okt 2023) (saraschoedt@gmail.com)

Formand:
Lise Fræhr (lise1986@hotmail.com) (per Okt. 2018)

Næstformand:
Lærke Urbak (konst. Marts 2021)

YL repræsentant i DKKS:
Martin Lawaetz (lawaetzm@gmail.com) (per Marts 2021)

YL repræsentant i EVST:
Cecilie Markvard Møller (markvard.moeller@gmail.com) (per Sept. 2020)

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSESSTEDERNE:

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSESSTEDERNE:

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSES STEDERNE:

Viborg-Skejby: Reshaabi Srinanthalogen (konst. okt. 2022) (reshe.logen@midt.rm.dk)
Aalborg-Viborg: Kristian Aldrup Bloksgaard  (konst. nov 2021) (krblok@rm.dk)
Skejby-Aalborg: Katrine Skipper (konst. nov 2021) (katskip@gmail.com)

RH-Roskilde: An Rasmussen (konst. okt. 2022) (an_tuyet_nguyen@hotmail.com)
Odense-Kolding: Andri Olafsson Lukes (konst. Okt. 2022) (Andri.Snaer.Olafsson@rsyd.dk)

VEDTÆGTER OG REFERATER

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSESSTEDERNE:

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSES STEDERNE:

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS