FORUM FOR HOVEDUDDANELSELÆGER I KARKIRURGI (FHUK)

Forum for hoveduddannelseslæger i karkirurgi (FHUK) er et fagligt forum, som varetager karkirurgiske hoveduddannelseslægers interesser.

FHUK blev oprettet i december 2011.Generalforsamling finder sted i forbindelse med DKKS årsmøde hvert år i Oktober.

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

Formand: Emilie Nøddeskov Eilersen (per nov 2021)
(emilie.eilersen@gmail.com) 

Næstformand: Lærke Urbak (konst. marts 2021) (laerkeurbak@gmail.com)


EVST repræsentant: Rebecca Skov (konst. marts 2023) (rebecca.andrea.conradsen.skov@regionh.dk)

YL repræsentant: Sara Schødt Riber (konst. okt 2023) (saraschoedt@gmail.com)

Formand:
Lise Fræhr (lise1986@hotmail.com) (per Okt. 2018)

Næstformand:
Lærke Urbak (konst. Marts 2021)

YL repræsentant i DKKS:
Martin Lawaetz (lawaetzm@gmail.com) (per Marts 2021)

YL repræsentant i EVST:
Cecilie Markvard Møller (markvard.moeller@gmail.com) (per Sept. 2020)

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSESSTEDERNE:

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSESSTEDERNE:

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSES STEDERNE:

Aalborg: Kristian Bloksgaard
Skejby: Mads Harthimmer
Viborg: Andreas Lind Johannesen

Kolding:  Rikke Hagelberg
Odense: Andri Olafsson Lukes
Roskilde: Magdalena Broda
Rigshospitalet: Stasa Lugovski

VEDTÆGTER OG REFERATER

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSESSTEDERNE:

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSES STEDERNE:

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS