FORUM FOR HOVEDUDDANELSELÆGER I KARKIRURGI (FHUK)

Forum for hoveduddannelseslæger i karkirurgi (FHUK) er et fagligt forum, som varetager karkirurgiske hoveduddannelseslægers interesser.

FHUK blev oprettet i december 2011 og der afholdes møder min. 2 gange årligt i forbindelse med A-kurserne. Generalforsamling finder sted i forbindelse med DKKS årsmøde hvert år i Oktober.

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

BESTYRELSEN BESTÅR AF:

Formand: Emilie Nøddeskov Eilersen (per nov 2021)
(emilie.eilersen@gmail.com) 

Næstformand: Lærke Urbak (konst. marts 2021) (laerkeurbak@gmail.com)


EVST repræsentant: Cecilie Markvard Møller (konst. marts 2021) (markvard.moeller@gmail.com)

YL repræsentant: Martin Lawaetz (konst. marts 2019) (martin.serup.lawaetz.01@regionh.dk)

Formand:
Lise Fræhr (lise1986@hotmail.com) (per Okt. 2018)

Næstformand:
Lærke Urbak (konst. Marts 2021)

YL repræsentant i DKKS:
Martin Lawaetz (lawaetzm@gmail.com) (per Marts 2021)

YL repræsentant i EVST:
Cecilie Markvard Møller (markvard.moeller@gmail.com) (per Sept. 2020)

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSESSTEDERNE:

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSESSTEDERNE:

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSES STEDERNE:

Viborg-Skejby: Cecilie Markvard Møller (konst. Marts 2021)
Aalborg-Viborg: Kristian Aldrup Bloksgaard  (per nov 2021) (krblok@rm.dk)
Skejby-Aalborg: Katrine Skipper (per nov 2021) (katskip@gmail.com)

RH-Roskilde: Martin Lawaetz (konst. Marts 2021)
Odense-Kolding: Tenna Kure Klit (per. Okt.. 2018)

VEDTÆGTER OG REFERATER

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSESSTEDERNE:

REPRÆSENTANTER FOR UDDANNELSES STEDERNE:

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS