REJSELEGATER

BESTYRELSEN HAR BESLUTTET AT GENINFØRER REJSELEGATER TIL YNGRE LÆGER MED TILKNYTNING TIL DET KARKIRURGISKE SPECIALE.

BESTYRELSEN HAR BESLUTTET AT GENINFØRER REJSELEGATER TIL YNGRE LÆGER MED TILKNYTNING TIL DET KARKIRURGISKE SPECIALE.

Puljen er på 30.000 kr. årligt, og der uddeles legatportioner à max. 3000 kr./ansøgning. Hver ansøger kan max. modtage 2 legatportioner/år. 

Alle yngre læger med tilknytning til karkirurgien kan komme i betragtning. I- og HU-læger skal være medlemmer af DKKS på ansøgningstidspunktet.

Legat-puljen åbnes hvert år i Juli mdr. og uddeles efter ”først til mølle”-princippet iht. nedenstående prioriterede uddelingskriterier.

1. Studieophold.
2. Videnskabelig præsentation (oral, abstract, poster).
3. Specifikt kursus eller “hands-on workshop”.

Det er ikke muligt at søge legatet til fx. kongresdeltagelse uden samtidig præsentation.

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men en MOTIVERET ANSØGNING fremsendes til bestyrelsens formand samt sekretær (info@karkirurgi.dk). Ansøgningen behandles på det næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter ansøgeren kontaktes.

Modtagere af rejselegat skal fremsende en rejsebeskrivelse inkl. 1-3 fotos (pdf. format) senest 1 måned efter rejsen med henblik på offentliggørelse i DKKS regi (hjemmeside eller årsmøde). I forb. med modtagelsen af dette vil selskabet udbetale legatsummen til modtageren.

Oktober 2020
Ved prof. Lindholt, prof. Houlind og prof. Sillesen
Sekundær antitrombotisk profylakse mod aterotrombotiske komplikationer hos patienter med symptomatisk PAD.

STATUS

Der er stadig ikke-uddelte legatportioner i 2022.

Der er stadig ikke-uddelte legatportioner i 2022.

LEGATMODTAGER

LEGATMODTAGER

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS