REJSELEGATER

BESTYRELSEN HAR BESLUTTET AT GENINFØRER REJSELEGATER TIL YNGRE LÆGER MED TILKNYTNING TIL DET KARKIRURGISKE SPECIALE.

BESTYRELSEN HAR BESLUTTET AT GENINFØRER REJSELEGATER TIL YNGRE LÆGER MED TILKNYTNING TIL DET KARKIRURGISKE SPECIALE.

Puljen er på 30.000 kr. årligt, og der uddeles legatportioner à max. 3000 kr./ansøgning. Hver ansøger kan max. modtage 2 legatportioner/år. 

Alle yngre læger med tilknytning til karkirurgien kan komme i betragtning. I- og HU-læger skal være medlemmer af DKKS på ansøgningstidspunktet.

Legat-puljen åbnes hvert år i Juli mdr. og uddeles efter ”først til mølle”-princippet iht. nedenstående prioriterede uddelingskriterier.

1. Studieophold.
2. Videnskabelig præsentation (oral, abstract, poster).
3. Specifikt kursus eller “hands-on workshop”.

Det er ikke muligt at søge legatet til fx. kongresdeltagelse uden samtidig præsentation.

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men en MOTIVERET ANSØGNING fremsendes til bestyrelsens formand samt sekretær (info@karkirurgi.dk). Ansøgningen behandles på det næstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter ansøgeren kontaktes.

Modtagere af rejselegat skal fremsende en rejsebeskrivelse inkl. 1-3 fotos (pdf. format) senest 1 måned efter rejsen med henblik på offentliggørelse i DKKS regi (hjemmeside eller årsmøde). I forb. med modtagelsen af dette vil selskabet udbetale legatsummen til modtageren.

STATUS

Legat modtager 2023   - Karin Yeung, Magdalena Brodal

Der er stadig ikke-uddelte legatportioner i 2022.

LEGATMODTAGER

LEGATMODTAGER

INFORMATIONER

Har du spørgsmål til selskabet kan de rettes til selskabets Sekretær eller via direkte kontakt til medlemmer af selskabets Bestyrelse.

All rights reserved DKKS